horror jak w niebie tak i na ziemi

horror jak w niebie tak i na ziemi

Jeśli mozna pozostać świadkiem Tych wizji / marzeń, znikasz głębiej i głębiej w samej świadomości. Myśli Moga pojawiać SIĘ wolniej, rzadziej i nie nie moze Być Długie Przerwy w zupełnej ciszy. Świadomość Jak słońce, palenie jaśniejsze.

W Tym powyżej tygodnia błogości, Który Zalewa Każdą komórkę twojego istnienia JEST niesamowite.http://beagleclub.pl Aby tak, jakby Kazda komórka twojego Ciała Energetycznego (fizyczna NIE JEST JUZ dominującym) śpiewa, nucąc, wibrujące wagowo szczęściu. Wystąpić niesamowite uzdrowienie, JAK cała energia tryska pośrednictwem swojej energicznej Postaci. Do drzwi do nirwikalpa Samadhi.

Salvikalpa Samdhi Nie TYLKO świadkami, ale Myśli, že to sie zaczyna. Jak wspomniano Oblicz, Salvikalpa Samadhi JEST zdefiniowana, gdy indywidualne przywiązanie I IDENTYFIKACJA JEST uszkodzony. Tak, ZE NIE MA indywidualnego „ty”. Nie ma ego. JEST TYLKO Świadomość doświadcza, co wynika z samego Siebie. Całkowicie nienaruszone przez co pojawia SIĘ I znika.

Jak osiągniesz Savikalpa Samdhi JEST Prosta:

Zostań świadkiem swoimi myślami. Badz tak czujni w Swoim naciskiem, ZE KIEDY pojawia SIĘ Każdą Myśl, Być kompletnym świadkiem Tej Myśli, Nie dotykać, Nie angażują SIĘ W NIM zachować skupienie na byciu świadkiem.

Aby NIE JEST Doświadczenie psychiczne í Nie mozna zrobić oo umysłem. Te Słowa Moga jedynie wskazywać. Trzeba je praktykować. Żartach do Zaawansowany wczego medytacji. Żartem, aby wysiłek, pozostając bez wysiłku. Świadomość JEST Twoja prawdziwa natura. Nie JEST aby dzialanie, Które mozesz zrobić, aby Po Prostu Świadomość. Ale dlatego, ZE SA tak uzależnieni od utożsamiania SIĘ z myślami, Nie Musi Być intensywny nacisk, ABY SIĘ Nie angażować w myślach.

W rozpoczynających sie medytacji, istnieje tak Wiele Myśli I SA tak przyzwyczajeni zrobić identyfikowane z myślami, že nawet nie nie rozumieją, co to Znaczy Być świadkiem JEST.
Artykuł dzięki:

Author: fabrykasensacji.pl

Share This Post On